Specjalność: psychologia kliniczna, praca magisterska pt.: „Obraz matki u osoby chorej na schizofrenię”