Odbyłam kurs zaawansowany psychoterapii systemowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, jednak psychoterapii nie prowadzę.